• 90381/90744
 • JM822049/JM822010
 • 71450/71750
 • HH224346/HH2243010
 • 71453/71750
 • HH228344/HH228310
 • HH228349/HH228310
 • EE420751/421437
 • JHM840449/JHM840410
 • HH249949/HH249910
 • 单列英制圆锥滚子轴承
 • jpg,gif,jpeg,png,zip,rar
 • 
  • 产品特点
  • 结构图
  • 规格
  英制圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列英制圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。 单列英制圆锥滚子轴承承受轴向负荷的能力取决于接触角,即外圈滚道角度,角度越大,轴向负荷能力也越大。圆锥滚子轴承中用量最多的是单列圆锥滚子轴承。在轿车的前轮轮毂中,用上了小尺寸的双列圆锥滚子轴承。四列圆锥滚子轴承用在大型冷、热轧机等重型机器中。 英制圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向与轴向联合载荷。与角接触球轴承相比、承载能力大,极限转速低。圆锥滚子轴承能够承受一个方向的轴向载荷,能够限制轴或外壳一个方向的轴向位移。圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承,根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整;双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,不须用户调整。   英制圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的;α角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。   英制圆锥滚子轴承通常是分离型的,即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈(外圈)分开安装。   英制圆锥滚子轴承用途:圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。
  型号 原代号 外形尺寸(mm) 计算系数 基本负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(KG)
  d D T B C Rsmin rsmin e Y Y0 脂润滑 油润滑
  90381/90744 90381/90744 96.838 188.921 50.8 46.038 31.75 3.5 3.3 0.87 0.7 0.38 220 350 1900 2800 5.5
  JM822049/JM822010 JM822049/JM822010 110 165 35 35 26.5 3 2.5 0.49 1.2 0.67 195 325 1900 2800 2.5
  71450/71750 71450/71750 114.3 190.5 47.625 49.212 34.925 2.9 2.8 0.42 1.4 0.79 300 465 1700 2400 5.1
  HH224346/HH2243010 HH224346/HH224310 114.3 212.75 66.675 66.675 53.975 7 3.3 0.33 1.8 1.01 500 775 1700 2400 10.1
  71453/71750 71453/71750 115.087 190.5 47.625 49.212 34.925 2.9 2.8 0.42 1.4 0.79 300 465 1700 2400 5.1
  HH228344/HH228310 HH228344/HH228310 123.825 254 77.788 82.55 61.912 9.7 6.4 0.32 1.9 1.03 795 1150 1700 2400 18.8
  HH228349/HH228310 HH228349/HH228310 127 254 77.788 82.55 61.912 9.7 6.4 0.32 1.9 1.03 750 1150 1700 2400 18.2
  EE420751/421437 EE420751/421437 190.5 365.049 92.075 88.897 63.5 6.4 3.3 0.4 1.5 0.82 1090 1595 800 14100 38.5
  JHM840449/JHM840410 JHM840449/JHM840410 200 300 65 62 51 3 1.5 0.53 1.1 0.62 600 1105 850 1200 15.2
  HH249949/HH249910 HH249949/HH249910 247.65 406.4 115.888 117.475 93.622 6.4 6.4 0.33 1.8 1 1580 3010 670 900 60.5
  53830/P6 53830/P6 381 479.425 49.213 47.625 34.925 6.4 3.3 0.38 1.6 0.88 580 1350 600 750 19
  EE243196/243250 EE243196/243250 498.475 634.873 80.962 80.962 63.5 6.4 3.3 0.34 1.7 0.96 1375 1980 360 480 62.3
  LL778149/LL778110 LL778149/LL778110 584.2 685.8 49.212 49.212 34.925 3.5 3.3 0.44 1.4 0.76 655 1800 340 450 28.5
  L183448/L183410 L183448/L183410 759.925 889 88.9 88.9 72 3.3 3.3 0.32 1.9 1.04 1830 5510 260 360 89.8
  L183449/L183410 L183449/L183410 762 889 88.9 88.9 72 3.3 3.3 0.32 1.9 1.04 1830 5510 260 360 88.1
  EE763330/763410 EE763330/763410 838.2 1041.4 93.622 88.9 66.675 6.4 6.4 0.43 1.4 0.76 2280 6280 200 260 168